Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Шумарство 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у III квартал 2017
 Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у II квартал 2017
 Производња и продаја шумских сортимената у бих према асортиману у I квартал 2017. - ИСПРАВКА
 Производња, продаја и залихе шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2016. години
 Цијене и индекси цијена шумских сортимената у Босни и Херцеговини у 2016. години
 Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у IV квaртaлу 2016
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво7
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија37
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике23
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија28
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16