Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih, oktobar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih, oktobar 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-XI, 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, oktobar 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, oktobar 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, novembar 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, novembar 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, novembar 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, novembar 2012.
Građevinarstvo Građevinski radovi u 2011.
Turizam Statistika turizma, oktobar 2012.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Prijevoz i skladištenje,III kvartal 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Distributivna trgovina,III kvartal 2012.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Proizvodni pristup
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Dohodovni pristup
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, III kvartal 2012. godine
 Novembar 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-X, 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, III kvartal 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, septembar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, septembar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, III kvartal 2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, III kvartal 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, septembar 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, septembar 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, oktobar 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, oktobar 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, okotbar 2012.
Turizam Statistika turizma, septembar 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja, III kvartal
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, III kvartal
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, III kvartal 2012.
Okoliš i energija Statistika energije 2011- električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2011 – ugalj, koks
Okoliš i energija Statistika energije 2011-prirodni plin
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, oktobar 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III kvartal 2012.
 Oktobar 2012
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji 2011
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2011. godina
Okoliš i energija Javna odvodnja 2011
Vanjska trgovina Robna razmjena sa inostranstvom, septembar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, avgust 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, avgust 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, avgust 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, avgust 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, septembar 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, septembar 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, septembar 2012.
Turizam Statistika turizma, avgust 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, septembar 2012.
Obrazovanje Statistika obrazovanja, školska godina 2011/2012.
 Septembar 2012
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, juli 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, august 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, juli 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, juli 2012.
Okoliš i energija Cijene energenata, I polugodište 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, juli 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, juli 2012.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I polugodište 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, august 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, august 2012.
Cijene Prosječne cijene potrošača, august 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, august 2012.
Turizam Statistika turizma, juli 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Distributivna trgovina, II kvartal 2012.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar, 2011 (ISPRAVKA)
Kratkoročne uslužne statistike Statistika prijevoza i skladištenja, II kvartal 2012.
Građevinarstvo Statistika građevinarstva, II kvartal 2012.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, II kvartal 2012. godine
 August 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, juli 2012.
Investicije Investicije u 2011. godini, prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, juli 2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, II kvartal 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, juni 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, juni 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, juli 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH, juli 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2012.
Turizam Statistika turizma, juni 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH u II kvartalu 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II kvartal 2012.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi, 2011/2012.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, II kvartal 2012.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar - stanje 30.06.2012.
 Juli 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2012.
Turizam Statistika turizma, maj 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, maj 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, maj 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, juni 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom,juni 2012.
Nacionalni računi Uporedni nivoi cijena u 37 zemalja Europske unije u 2011.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2012, preliminarni
Cijene Prosječne cijene potrošača za BiH, juni 2012
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, juni 2012.
Nacionalni računi BDP za BiH 2011- Proizvodni pristup, preliminarni
Nacionalni računi BDP za BiH 2011- Dohodovni pristup, preliminarni
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, juni 2012.
Cijene Anketa o potrošnji domaćinstava 2011, prvi podaci
 Juni 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2012.
Turizam Statistika turizma, april 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH, maj2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH, maj 2012.
Stanovništvo Demografija
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, april 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, april 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine
Saobraćaj i komunikacije Saobraćaj
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2012.
Okoliš i energija Statistika okoliša- Emisije stakleničkih plinova
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u maju 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za maj 2012.
 Maj 2012
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u martu 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2012.
Turizam Statistika turizma, mart 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, I kvartal 2012.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2011.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012, mart 2012, prvi rezultati
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu u I kvartalu 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH u I kvartalu 2012.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2011. godinu
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u aprilu 2012.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2011/2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, I kvartal 2012.
 April 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u martu 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (IV kvartal)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u martu 2012. godine - prethodni podaci
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati, 2010.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010.
Turizam Statistika turizma, februar 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u februaru 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2012.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2009.
 Mart 2012
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u februaru 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u februaru 2012. godine - Prethodni podaci
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu u četvrtom kvartalu 2011.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2011.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011
Poljoprivreda Otkup, realizacija / direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2011.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2011.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Okoliš i energija Cijene energenata
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2011.
Turizam Statistika turizma, januar 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u januaru 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2012.
 Februar 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2011.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za december 2011.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (II polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH - 2011
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u decembru 2011.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2011.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2012
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u januaru 2012.
Turizam Statistika turizma za decembar 2011.
Stanovništvo Unutrašnje migracije u BiH za 2011.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH, IV kvartal 2011
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2011.
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2011
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2011.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2011.
Poljoprivreda Poljoprivreda - Proizvodnja voća i grožđa u 2011.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u januaru 2012. – Prethodni podaci
 Januar 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2011.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2011.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2011.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2011.
Tržište rada Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima od 2000 do 2011
Cijene Indeks potrošačkih cijena U BiH u decembru 2011.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u decembru 2011.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u decembru 2011.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inostranstvom
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u decembru 2011. – Prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2008 – 2010.
Poljoprivreda Poljoprivreda - Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima 2011.
Turizam Statistika turizma za novembar 2011.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu u II kvartalu 2012.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene38
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi1
Poslovne statistike
> Industrija14
> Turizam12
> Građevinarstvo9
> Kratkoročne uslužne statistike7
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda10
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Saobraćaj i komunikacije13
Ostalo
> BiH u brojkama1