Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Тржиште рада 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, децембар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, децембар 2012
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, IV квартал 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, II полугодиште 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, IV квартал 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, II полугодиште 2012.
 Регистрована незапосленост у децембру 2012
 Запослени по дјелатностима у децембру 2012
 Запослени по дјелатностима у новембру 2012
 Регистрована незапосленост у новембру 2012
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, новембар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, новембар 2012
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, октобар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, октобар 2012.
 Запослени по дјелатностима, октобар 2012.
 Регистрована незапосленост, октобар 2012.
 Просјечне исплаћене нето плате запослених, III квартал 2012
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, септембар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, септембар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, III квартал 2012.
 Запослени по дјелатностима, септембар 2012.
 Регистрована незапосленост, септембар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, август 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате, август 2012.
 Запослени по дјелатностима, август 2012.
 Регистрована незапосленост, август 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених, јули 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате, јули 2012.
 Регистрована незапосленост, јули 2012.
 Запослени по дјелатностима, јули 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јуни 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јуни 2012.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (II квартал)
 Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (II квартал)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Запослени по дјелатностима, јуни 2012.
 Регистрована незапосленост, јуни 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за мај 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за мај 2012.
 Запослени по дјелатностима, мај 2012.
 Регистрована незапосленост, мај 2012.
 Анкета о радној снази 2012, прелиминарни
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за април 2012.
 Запослени по дјелатностима, април 2012.
 Регистрована незапосленост, април 2012.
 Запослени по дјелатностима у марту 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за март 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за март 2012.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I квартал)
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I квартал)
 Регистрована незапосленост у марту 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за фебруар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за фебруар 2012.
 Запослени по дјелатностима у фебруару 2012.
 Регистрована незапосленост у фебруару 2012.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јануар 2012.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јануар 2012.
 Регистрована незапосленост у јануару 2012.
 Запослени по дјелатностимау јануару 2012.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1