Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
 Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada20
> Stanovništvo3
Ekonomske statistike
> Cijene11
> Vanjska trgovina5
> Nacionalni računi2
Poslovne statistike
> Industrija8
> Građevinarstvo8
> Turizam7
> Kratkoročne uslužne statistike5
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda18
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije12
> Okoliš i energija7
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH5