Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2017.
 Registrirana nezaposlenost u aprilu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2017.
 Registrirana nezaposlenost u martu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
 Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada30
> Stanovništvo4
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene17
> Vanjska trgovina8
> Nacionalni računi3
Poslovne statistike
> Industrija15
> Građevinarstvo14
> Turizam11
> Kratkoročne uslužne statistike10
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda28
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije12
> Okoliš i energija12
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH7