Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2018.
 Registrirana nezaposlenost u martu 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2018.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2018.
 Istraživanje o troškovima rada 2016
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2018.
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u novembru 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada29
> Obrazovanje5
> Stanovništvo2
Ekonomske statistike
> Cijene15
> Vanjska trgovina7
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija16
> Građevinarstvo14
> Turizam11
> Kratkoročne uslužne statistike10
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda28
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije14
> Okoliš i energija13
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH7