Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Грађевинарство 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Грађевински радови у иностранству, четврто тромјесечје 2012
 Стамбена изградња, IV квартал 2012
 Стамбена изградња, III квартал
 Грађевински радови у иностранству, III квартал
 Статистика грађевинарства, II квартал 2012.
 Стамбена изградња у БиХ у II кварталу 2012.
 Грађевински радови у иностранству у I кварталу 2012.
 Стамбена изградња у БиХ у I кварталу 2012.
 Грађевински радови у иностранству у II кварталу 2012.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1