Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2017.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2017.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2017.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2017. godine
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2017.
 Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2017.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2017.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2017.
 Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2017.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2017. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2016.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2016.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2016. godine
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2016.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2016.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2016.
 Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2016.
 Vrijednost građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada45
> Stanovništvo5
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene24
> Vanjska trgovina11
> Nacionalni računi6
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo22
> Turizam17
> Kratkoročne uslužne statistike16
> Investicije2
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda35
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije17
> Okoliš i energija16
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH11