Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2018.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2018.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2018. godine
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
 Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada46
> Obrazovanje5
> Stanovništvo4
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene24
> Vanjska trgovina11
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija26
> Građevinarstvo22
> Turizam17
> Kratkoročne uslužne statistike15
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda40
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija24
> Saobraćaj i komunikacije17
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH11