Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, listopad 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, listopad 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-XI, 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, listopad 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, listopad 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, studeni 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, studeni 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, studeni 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, rujan 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, studeni 2012.
Građevinarstvo Građevinski radovi u 2011.
Turizam Statistika turizma, listopad 2012.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Prijevoz i skladištenje,III tromjesečje 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Distributivna trgovina,III tromjesečje 2012.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Proizvodni pristup
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Dohodovni pristup
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport, III tromjesečje 2012. godine
 Studeni 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-X, 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, III tromjesečje 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, rujan 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, rujan 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, III tromjesečje 2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, III tromjesečje 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, rujan 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, rujan 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, listopad 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, listopad 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, listopad 2012.
Turizam Statistika turizma, rujan 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja, III tromjesečje
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, III tromjesečje
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, III tromjesečje 2012.
Okoliš i energija Statistika energije, 2011.
Okoliš i energija Ugljen, 2011.
Okoliš i energija Prirodni plin, 2011.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, listopad 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III tromjesečje 2012.
 Listopad 2012
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji 2011
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2011. godina
Okoliš i energija Javna odvodnja 2011
Vanjska trgovina Robna razmjena sa inozemstvom, rujan 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, kolovoz 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, kolovoz 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, kolovoz 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, kolovoz 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, rujan 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene, rujan 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, rujan 2012.
Turizam Statistika turizma, kolovoz 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, rujan 2012.
Obrazovanje Statistika obrazovanja, školska godina 2011/2012.
 Rujan 2012
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, srpanj 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, kolovoz 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, srpanj 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, srpanj 2012.
Okoliš i energija Cijene energenata, I polugodište 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, srpanj 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, srpanj 2012.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I polugodište 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, kolovoz 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, kolovoz 2012.
Cijene Prosječne cijene potrošača, kolovoz 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije, kolovoz 2012.
Turizam Statistika turizma, srpanj 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Distributivna trgovina, II tromjesečje 2012.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar, 2011 (ISPRAVAK)
Kratkoročne uslužne statistike Statistika prijevoza i skladištenja, II tromjesečje 2012.
Građevinarstvo Statistika građevinarstva, II tromjesečje 2012.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport, II tromjesečje 2012. godine
 Kolovoz 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, srpanj 2012.
Investicije Investicije u 2011. godini, prethodni podaci
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, srpanj 2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, II tromjesečje 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II tromjesečjel)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, lipanj 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, lipanj 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, srpanj 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH, srpanj 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u srpnju 2012.
Turizam Statistika turizma, lipanj 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH u II tromjesaečje 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II tromjesečje 2012.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi, 2011/2012.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, II tromjesečje 2012.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar - stanje 30.06.2012.
 Srpanj 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2012.
Turizam Statistika turizma, svibanj 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, svibanj 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, svibanj 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena, lipanj 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, lipanj 2012.
Nacionalni računi Uporedne razine cijena u 37 zemalja Europske unije u 2011.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2012, preliminarni
Cijene Prosječne cijene potrošača za BiH, lipanj 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, lipanj 2012.
Nacionalni računi BDP za BiH 2011- Proizvodni pristup, preliminarni
Nacionalni računi BDP za BiH 2011- Dohodovni pristup, preliminarni
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, lipanj 2012.
Cijene Anketa o potrošnji kućanstava 2011, prvi podaci
 Lipanj 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2012.
Turizam Statistika turizma, travanj 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH, svibanj 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH, svibanj 2012.
Stanovništvo Demografija
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, travanj 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, travanj 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine
Promet i komunikacije Transport
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2012.
Okoliš i energija Statistika okoliša- Emisije stakleničkih plinova
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u svibnju 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za svibanj 2012.
 Svibanj 2012
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u travnju 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u travnju 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2012.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I tromjesečje)
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u travnju 2012.
Turizam Statistika turizma, ožujak 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, I tromjesečje 2012.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2011.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2012.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012, ožujak 2012, prvi rezultati
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu u I tromjesečju 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH u I tromjesečju 2012.
Promet i komunikacije Zračni transport
Promet i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2011. godinu
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u travnju 2012.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2011/2012.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, I tromjesečje 2012.
 Travanj 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u ožujku 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u ožujku 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (IV tromjesečje)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u ožujku 2012. godine - prethodni podaci
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati, 2010.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010.
Turizam Statistika turizma, veljača 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u veljači 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u ožujku 2012.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2009.
 Ožujak 2012
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u siječnju 2012. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u veljači 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u veljači 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u veljači 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u veljači 2012. godine - Prethodni podaci
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu u četvrtom tromjesečju 2011.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2011.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011.
Poljoprivreda Otkup, realizacija / izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2011.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2011.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Okoliš i energija Cijene energenata
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2011.
Turizam Statistika turizma, siječanj 2012.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2012.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2012.
 Veljača 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2011.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2011.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (II polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH - 2011
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u prosincu 2011.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2011.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u BiH u siječnju 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u siječnju 2012.
Turizam Statistika turizma prosinac 2011.
Stanovništvo Unutarnje migracije u BiH za 2011.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u BiH u IV tromjesečju 2011.
Promet i komunikacije Prvi put registrirana cestovna motorna vozila za 2011.
Promet i komunikacije Registrirana cestovna motorna vozila za 2011.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2011.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV tromjesečje 2011.
Poljoprivreda Poljoprivreda - Proizvodnja voća i grožđa u 2011.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u siječnju 2012. – Prethodni podaci
 Siječanj 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2011.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2011.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2011.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u studenom 2011.
Tržište rada Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima od 2000 do 2011
Cijene Indeks potrošačkih cijena U BiH u prosincu 2011.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u BiH u prosincu 2011.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u prosincu 2011.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene s inozemstvom
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u prosincu 2011. – Prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2008 – 2010.
Poljoprivreda Poljoprivreda - Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima 2011.
Turizam Statistika turizma studeni 2011.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu u II tromjesečju 2012.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene38
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi1
Poslovne statistike
> Industrija14
> Turizam12
> Građevinarstvo9
> Kratkoročne uslužne statistike7
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda10
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Promet i komunikacije13
Ostalo
> BiH u brojkama1