Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Децембар 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, октобар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, октобар 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I-X, 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, октобар 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, октобар 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, новембар 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије, новембар 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене, новембар 2012.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, септембар 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње, новембар 2012.
Грађевинарство Грађевински радови у 2011.
Туризам Статистика туризма, октобар 2012.
Становништво Природно кретање становништва,I-IX 2012.
Краткорочне услужне статистике Пријевоз и складиштење,III квартал 2012.
Краткорочне услужне статистике Дистрибутивна трговина,III квартал 2012.
Национални рачуни Бруто домаћи производ за БиХ 2011- Производни приступ
Национални рачуни Бруто домаћи производ за БиХ 2011- Доходовни приступ
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, III квартал 2012. године
 Новембар 2012
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I-X, 2012.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених, III квартал 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, септембар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, септембар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, III квартал 2012.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, III квартал 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, септембар 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, септембар 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, октобар 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије, октобар 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене, окотбар 2012.
Туризам Статистика туризма, септембар 2012.
Грађевинарство Стамбена изградња, III квартал
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, III квартал
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената према асортиману, III квартал 2012.
Околиш и енергија Статистика енергије, 2011.
Околиш и енергија Угаљ, 2011.
Околиш и енергија Природни гас, 2011.
Индустрија Индекс обима индустријске производње, октобар 2012.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2012.
 Октобар 2012
Околиш и енергија Кориштење вода и заштита вода од загађивања у индустрији 2011
Околиш и енергија Скупљање и дистрибуција воде, 2011. година
Околиш и енергија Јавна одводња 2011
Спољна трговина Робна размјена са иностранством, септембар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, август 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате, август 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, август 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, август 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, септембар 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене, септембар 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије, септембар 2012.
Туризам Статистика туризма, август 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње, септембар 2012.
Образовање Статистика образовања, школска година 2011/2012.
 Септембар 2012
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ, јули 2012.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, јуни 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, аугуст 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, јули 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате, јули 2012.
Околиш и енергија Цијене енергената, I полугодиште 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, јули 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, јули 2012.
Становништво Природно кретање становништва, I полугодиште 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ, август 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, август 2012.
Цијене Просјечне цијене потрошача, август 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије, август 2012.
Туризам Статистика туризма, јули 2012.
Краткорочне услужне статистике Дистрибутивна трговина, II квартал 2012.
Статистички пословни регистар Статистички пословни регистар, 2011 (КОРЕКЦИЈА)
Краткорочне услужне статистике Статистика пријевоза и складиштења, II квартал 2012.
Грађевинарство Статистика грађевинарства, II квартал 2012.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, II квартал 2012. године
 Август 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јуни 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јуни 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јули 2012.
Инвестиције Инвестиције у 2011. години, претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње, јули 2012.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена у БиХ, II квартал 2012.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (II квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (II квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, јуни 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, јуни 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, јули 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ, јули 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у јулу 2012.
Туризам Статистика туризма, јуни 2012.
Грађевинарство Стамбена изградња у БиХ у II кварталу 2012.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, ИИ квартал 2012.
Пољопривреда Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви, 2011/2012.
Шумарство Производња, продаја и залихе шумских производа, II квартал 2012.
Статистички пословни регистар Статистички пословни регистар, стање 30.06.2012
 Јули 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за мај 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за мај 2012.
Туризам Статистика туризма, мај 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, мај 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, мај 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена, јуни 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством,јуни 2012.
Национални рачуни Упоредни нивои цијена у 37 земаља Еуропске уније у 2011.
Тржиште рада Анкета о радној снази 2012, прелиминарни
Цијене Просјечне цијене потрошача за БиХ, јуни 2012
Цијене Индекс произвођачких цијена индустријских производа, јуни 2012.
Национални рачуни БДП за БиХ 2011- Производни приступ, прелиминарни
Национални рачуни БДП за БиХ 2011- Доходовни приступ, прелиминарни
Индустрија Индекс обима индустријске производње, јуни 2012.
Цијене Анкета о потрошњи домаћинстава 2011, први подаци
 Јуни 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за април 2012.
Туризам Статистика туризма, април 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена у БиХ, мај 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ, мај 2012.
Становништво Демографија
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, април 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост, април 2012.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине
Саобраћај и комуникације Саобраћај
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2012.
Околиш и енергија Статистика околиша- Емисије стакленичких плинова
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у мају 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту за мај 2012.
 Мај 2012
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ у априлу 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у марту 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена у БиХ у априлу 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за март 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за март 2012.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2012. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Регистрована незапосленост у марту 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у априлу 2012.
Туризам Статистика туризма, март 2012.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2012.
Пољопривреда Годишњи извјештај о аквакултури, 2011.
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у I кварталу 2012.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике у 2012, март 2012, први резултати
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству у I кварталу 2012.
Грађевинарство Стамбена изградња у БиХ у I кварталу 2012.
Саобраћај и комуникације Ваздушни саобраћај
Саобраћај и комуникације Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2011. годину
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у априлу 2012.
Образовање Статистика образовања 2011/2012.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена у БиХ, I квартал 2012.
 Април 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за фебруар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за фебруар 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена у БиХ у марту 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ у марту 2012.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине у 2011. години (IV квартал)
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у марту 2012. године - претходни подаци
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати, 2010.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај
Околиш и енергија Отпад из производних дјелатности, 2010.
Туризам Статистика туризма, фебруар 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у фебруару 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у фебруару 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у марту 2012.
Околиш и енергија Отпад из производних дјелатности, 2009.
 Март 2012
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у јануару 2012. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јануар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јануар 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена у БиХ у фебруару 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ у фебруару 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у фебруару 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у фебруару 2012. године - Претходни подаци
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству у четвртом кварталу 2011.
Шумарство Производња, продаја и залихе шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2011.
Пољопривреда Бројно стање стоке и живине и сточна производња у 2011.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, 2011
Пољопривреда Откуп, реализација / директна продаја пољопривредних производа у 2011.
Пољопривреда Продаја пољопривредних производа на пијацама у 2011.
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Околиш и енергија Цијене енергената
Становништво Природно кретање становништва у 2011.
Туризам Статистика туризма, јануар 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јануару 2012.
Тржиште рада Запослени по дјелатностимау јануару 2012.
 Фебруар 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за децембар 2011.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за децембар 2011.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2011. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених у 2011. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2011. по обрачунском периоду (II полугодиште)
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ- 2011
Тржиште рада Регистрована незапосленост у децембру 2011.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у децембру 2011.
Цијене Индекс потрошачких цијена у БиХ у јануару 2012
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ у јануару 2012.
Туризам Статистика туризма децембар 2011. године.
Становништво Унутрашње миграције у БиХ за 2011.
Грађевинарство Стамбена изградња у БиХ, IV квартал 2011
Саобраћај и комуникације Први пут регистрована друмска моторна возила за 2011.
Саобраћај и комуникације Регистрована друмска моторна возила за 2011.
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у IV кварталу 2011.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, IV квартал 2011.
Пољопривреда Пољопривреда - Производња воћа и грожђа у 2011.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у јануару 2012. – Претходни подаци
 Јануар 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за новембар 2011.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за новембар 2011.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у новембру 2011.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у новембру 2011.
Тржиште рада Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима од 2000. до 2011.
Цијене Индекс потрошачких цијена У БиХ у децембру 2011.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у БиХ у децембру 2011.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у децембру 2011.
Спољна трговина Статистика робне размјене с иностранством
Индустрија Индекс обима индустријске производње у БиХ у децембру 2011. – Претходни подаци
Национални рачуни Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ) за 2008 – 2010.
Пољопривреда Пољопривреда - Пожњевена површина и производња по усјевима 2011.
Туризам Статистика туризма за новембар 2011.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству у II кварталу 2012.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1