Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Образовање 2018Преглед саопштења по мјесецима
 Finansijska statistika obrazovanja 2016, prethodni podaci
 Статистика образовања 2017/2018. године - коначни подаци - ИСПРАВКА
 Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 Предшколско васпитање и образовање у школској 2017./2018. години
 Статистика образовања- основно образовање у школској 2017/2018. години
 Анкета о образовању одраслих 2017
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада62
> Становништво7
> Образовање7
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни12
Пословне статистике
> Индустрија38
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Структурне пословне статистике2
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда57
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија30
> Саобраћај и комуникације26
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16