Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Саобраћај и комуникације 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила III квартал 2012.
 Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила IV квартал 2012.
 Телекпмуникациoна oпрема, мрежа и услугa за 2012. гoдину
 Ваздушни саoбраћај
 Први пут регистрована друмска моторна возила за 2012.
 Регистрована друмска моторна возила за 2012.
 Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај IV квартал 2012.
 Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, III квартал 2012. године
 Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, II квартал 2012. године
 Саобраћај
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2012.
 Ваздушни саобраћај
 Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2011. годину
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1