Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Краткорочне услужне статистике 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2012.
 Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2012.
 Пријевоз и складиштење,III квартал 2012.
 Дистрибутивна трговина,III квартал 2012.
 Дистрибутивна трговина, II квартал 2012.
 Статистика пријевоза и складиштења, II квартал 2012.
 Статистика дистрибутивне трговине
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1