Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Краткорочне услужне статистике 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, новембар 2014
 Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, III квартал 2014.
 Статистика дистрибутивне трговине, III квартал 2014.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, октобар 2014.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, септембар 2014
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, аугуст 2014
 Статистика дистрибутивне трговине, II квартал 2014.
 Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2014.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, јули 2014
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, јуни 2014
 Индекси промета у пријевозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2014.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 2014
 Статистика дистрибутивне трговине, I квартал 2014.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2014
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2014
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2014
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2014
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17