Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Kratkoročne uslužne statistike 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada10
> Stanovništvo1
Ekonomske statistike
> Cijene3
> Nacionalni računi2
> Vanjska trgovina1
Poslovne statistike
> Industrija4
> Turizam4
> Kratkoročne uslužne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda5
> Šumarstvo1
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija6
> Saobraćaj i komunikacije1
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH1