Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пословне статистике 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту новембар 2014. године - претходни подаци
 Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту трећи квартал 2014.
 Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту III квартал 2014.
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту септембар 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту аугуст 2014. године - претходни подаци
 Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту II тромјесечје 2014
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јули 2014. године - претходни подаци
 Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту друго тромјесечје 2014.
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јуни 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту април 2014. године - претходни подаци
 Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту први квартал 2014.
 Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту I квартал 2014
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту мај 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту фебруар 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту март 2014. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јануар 2014. године - претходни подаци
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17