Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Индустрија 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини, период 2010 - 2012
 Индекс обима индустријске производње, децембар 2012.
 Индекс обима индустријске производње, новембар 2012.
 Индекс обима индустријске производње, октобар 2012.
 Индекс обима индустријске производње, септембар 2012.
 Индекс обима индустријске производње у БиХ, јули 2012.
 Индекс обима индустријске производње у БиХ, август 2012.
 Индекс обима индустријске производње, јули 2012.
 Индекс обима индустријске производње, јуни 2012.
 Индекс обима индустријске производње у БиХ у мају 2012.
 Индекс обима индустријске производње у БиХ у априлу 2012.
 Индекс обима индустријске производње у БиХ у марту 2012. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у БиХ у фебруару 2012. године - Претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у БиХ у јануару 2012. – Претходни подаци
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1