Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Становништво 2018Преглед саопштења по мјесецима
 Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2018. godine
 POPIS 2013 - POPIS OSOBA KOJE ŽIVE U INOSTRANSTVU
 Природно кретање становништва и бракови, I-VI мјесец 2018. године
 Свјетски дан становништва 11.07.2018.
 Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
 Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
 Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2017. годину
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада62
> Становништво7
> Образовање7
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни12
Пословне статистике
> Индустрија38
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Структурне пословне статистике2
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда57
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија30
> Саобраћај и комуникације26
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16