Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Cijene 2012Pregled saopštenja po mjesecima
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2012.godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, novembar 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije, novembar 2012.
 Prosječne potrošačke cijene, novembar 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, oktobar 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije, oktobar 2012.
 Prosječne potrošačke cijene, okotbar 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, septembar 2012.
 Prosječne potrošačke cijene, septembar 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije, septembar 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, august 2012.
 Prosječne cijene potrošača, august 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije, august 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, juli 2012.
 Prosječne potrošačke cijene u BiH, juli 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2012.
 Indeks potrošačkih cijena, juni 2012.
 Prosječne cijene potrošača za BiH, juni 2012
 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, juni 2012.
 Indeks potrošačkih cijena u BiH, maj2012.
 Prosječne potrošačke cijene u BiH, maj 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za maj 2012.
 Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2012.
 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2012.
 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2012.
 Prosječne potrošačke cijene u BiH u martu 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2012.
 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2012.
 Prosječne potrošačke cijene u BiH u februaru 2012.
 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2012.
 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2012
 Prosječne potrošačke cijene u BiH u januaru 2012.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene38
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi1
Poslovne statistike
> Industrija14
> Turizam12
> Građevinarstvo9
> Kratkoročne uslužne statistike7
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda10
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Saobraćaj i komunikacije13
Ostalo
> BiH u brojkama1