Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Цијене 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у новембру 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у октобру 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у аугусту 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
 Имдекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2014. године
 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17