Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Cijene 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada30
> Stanovništvo4
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene17
> Vanjska trgovina8
> Nacionalni računi3
Poslovne statistike
> Industrija15
> Građevinarstvo14
> Turizam11
> Kratkoročne uslužne statistike10
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda28
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije12
> Okoliš i energija12
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH7