Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Спољна трговина 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, четврто тројмесечје 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством, I-XII, 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством, I-X, 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством, I-X, 2012.
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, III квартал 2012.
 Робна размјена са иностранством, септембар 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством, аугуст 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством, јули 2012.
 Индекси извозних и увозних цијена у БиХ, II квартал 2012.
 Статистика робне размјене са иностранством,јуни 2012.
 Статистика робне размјене с иностранством
 Статистика робне размјене с иностранством
 Индекси извозних и увозних цијена у БиХ, I квартал 2012.
 Статистика робне размјене с иностранством
 Статистика робне размјене с иностранством
 Статистика робне размјене с иностранством
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1