Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Publikacije
Vijesti
Industrijska proizvodnja u BiH 2016. - PRODCOM rezultati
Anketa o radnoj snazi 2017
Indikatori održivog razvoja Bosna i Hercegovina, 2017.
Industrijska proizvodnja u BiH 2016. - Prethodni PRODCOM rezultati
15.12.2017
Plaće - oktobar 2017
05.12.2017
Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Avio karte
01.12.2017
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 


 Indikatori
Prosječne neto plate za BiH u KM 853 X-2017
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI) 0,6 % X-17 / IX-17
Izvoz robe u hiljadama KM 9.096.001 I-X , 2017.
Uvoz robe u hiljadama KM 14.969.270 I-X , 2017.
Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM -5.873.269 I-X , 2017.
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje 3,3 % X-17 / X-16
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje 1,4 % X-17 / IX-17
Bruto domaći proizvod (BDP) 1,7 % II-17 /II-16

 Godišnji indikatori
Vanjsko trgovinski bilans u hiljadama KM -6.742.905 2016
Uvoz robe u hiljadama KM 16.161.014 2016
Izvoz robe u hiljadama KM 9.418.109 2016
Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 32,2 2016
Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 25,4 2016
Prosječne neto plaće za BiH u KM 838 2016
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM 8.107 2015
Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM 28.522 2015
Umrli u BiH 38.150 2015
Živorođeni u BiH 29.770 2015
Populacija u BiH (Popis 2013.) 3.531.159 2013
 
  ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA
  PRISTUP INFORMACIJAMA
Imate pravo da znate
U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi GIZ...
opširnije
Indikatori stanja okoliša
Ključni okolišni EECCA indikatori...
opširnije
Prosječnа neto plaćа - 2000 - 2017
Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima i godinama
opširnije
Kvalitet u statistici BiH
Agencija za statistiku BiH, kao glavni nosilac, diseminator i koordinator...
opširnije
Kalendar objavljivanja
 
Newsletter