Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Publikacije
Vijesti
Indeks potrošačkih cijena u Brčko Distriktu BiH za 2013. godinu
Bruto domaći proizvod prema proizvodnom i dohodovnom pristupu 2005-2012,Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu 2007-2012
Anketa o radnoj snazi 2013
NIP BIH/PRODCOM 2013
31.03.2014
INDEKS PROIZVODNJE U GRAĐEVINARSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI
20.03.2014
Plaće - januar 2014
20.02.2014
Plaće - decembar 2013
 


 Indikatori
Prosječne neto plate za BiH u KM 838 I-2014
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI) 0,2 % I-14 / XII-13
Izvoz robe u hiljadama KM 1.320.601 I - II, 2014.
Uvoz robe u hiljadama KM 2.269.927 I - II, 2014.
Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM -949.326 I - II, 2014.
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje 6.5% II-14 / II-13
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje 2.4% II–14 / I-14
Bruto domaći proizvod (BDP) 1.7% III-13 /III-12

 Godišnji indikatori
Vanjsko trgovinski bilans u hiljadama KM -6.789.517 2013
Uvoz robe u hiljadama KM 15.169.792 2013
Izvoz robe u hiljadama KM 8.380.275 2013
Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 31,6 2013
Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 27,5 2013
Prosječne neto plaće za BiH u KM 827 2013
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM 6.709 2012
Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM 25.734 2012
Umrli u BiH 35.817 2012
Živorođeni u BiH 32.547 2012
Populacija u BiH (procjena od 30.06.2013) 3.831.555 2013
 
  ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA
ESDS –europski statistički podaci
Omogućena je pomoć korisnicima pri pretraživanju Eurostatovih internetskih stranica na našim jezicima.
opširnije
Prosječnа neto plaćа - 2000 - 2013
Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u Bosni i Hercegovini ...
opširnije
Provjerite svoje znanje...
Provjerite svoje znanje o Evropskoj Uniji na bosanskom jeziku.
opširnije
Agencija za statistiku BiH na Twitter-u
Od sada nas možete pratiti i na Twitter-u
opširnije
Kalendar objavljivanja
 
Newsletter