Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Publikacije
Vijesti
Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini - 2013
Indeks cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2014
Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini - 2014
Statistika općih izbora 2014
21.05.2015
Otvoreni postupak - Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala...
21.05.2015
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke
20.05.2015
Plaće - mart 2015
 


 Indikatori
Prosječne neto plate za BiH u KM 832 III-2015
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI) -0,5 % IV-15 / III-15
Izvoz robe u hiljadama KM 2.874.662 I - IV , 2015.
Uvoz robe u hiljadama KM 4.925.042 I - IV, 2015.
Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM -2.050.380 I - IV, 2015.
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje 0,4 % III-15 / III-14
Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje -0,5 % III-15 / II-15
Bruto domaći proizvod (BDP) 2,4 % IV-14 /IV-13

 Godišnji indikatori
Vanjsko trgovinski bilans u hiljadama KM -6.789.676 2013
Uvoz robe u hiljadama KM 15.170.172 2013
Izvoz robe u hiljadama KM 8.380.496 2013
Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 31,7 2014
Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS) 27,5 2014
Prosječne neto plaće za BiH u KM 827 2013
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM 6. 862 2013
Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM 26.297 2013
Umrli u BiH 35.662 2013
Živorođeni u BiH 30.684 2013
Populacija u BiH (procjena od 30.06.2013) 3.831.555 2013
 
  PRISTUP INFORMACIJAMA
ESDS –europski statistički podaci
Omogućena je pomoć korisnicima pri pretraživanju Eurostatovih internetskih stranica na našim jezicima.
opširnije
Indikatori stanja okoliša
Ključni okolišni EECCA indikatori...
opširnije
Prosječnа neto plaćа - 2000 - 2015
Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima i godinama
opširnije
Kvalitet u statistici BiH
Agencija za statistiku BiH, kao glavni nosilac, diseminator i koordinator...
opširnije
Kalendar objavljivanja
 
Newsletter